Bất động sản Hà Nội tăng giá mạnh trong năm 2016

Theo các báo cáo tổng kết về thị trường bất động sản (BĐS) 2015 và những dự báo 2016 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thì giá bất động sản ở Việt Nam trong năm 2016 vẫn sẽ tăng từ 5 đến 10%. Tác động vô cùng tích cực của của nền kinh […]