Thực trạng thị trường bất động sản còn nhiều bất cập

Dù tư duy của đa số các thành viên thị trường đã được thay đổi theo các chính sách mới, tuy nhiên thực trạng vẫn còn tồn tại khá nhiều vấn đề bất cập. Điển hình như ở nhiều dự án nhà ở hiện nay, mặc dù đi quảng cáo là giá rẻ tuy nhiên […]